Iloa aalloille!

Tietopelejä ja tarinoita turvalliseen vesillä liikkumiseen

Historia

Lapsilla on oikeus oppia liikkumaan vesillä turvallisesti

Vilskettä vesillä -luokkalukukirjahanke on käynnistänyt turvallisen vesillä liikkumisen opetusta jo yli 250 Suomen alakoulussa. Alakoulujen oppimateriaaleja on rahoittanut jo yli 150 yhteiskuntavastuullista yritystä, yhdistystä ja säätiötä sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus kuntien ja kaupunkien opetustoimen lisäksi. Tutustu hankkeen tarinaan.

Vuonna 2002 lähdin kolmen lapseni kanssa Kantvikin purjehtijat ry:n seuratoimintaan. Kouluttauduttuani jollapurjehduksen ohjaajaksi pääsin seuraamaan läheltä eri-ikäisten lasten innostusta ja riemua vesilläolosta. Näin kuinka arat rohkaistuvat ja levottomat rauhoittuivat oppiessaan vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja elämänhallinnan taitoja.

Ymmärsin, kuinka tärkeää on, että kaikilla Suomen lapsilla on mahdollisuus oppia liikkumaan vesillä ihan pienestä pitäen ja motivoitua kehittämään uimataitoaan. Huomasin, että jokainen voi löytää mielekkään harrastuksen vesiltä, jos he vain tietävät, mitä kaikkea kivaa siellä voi tehdä turvallisesti. Tämä tukee mökeillä ja lomilla vesillä liikkuvien, mutta erityisesti veneilevien perheiden elämää ja vesiturvallisuutta, sekä motivoi lapsia kehittämään uimataitoaan.  

Huomasin, istuessani Suomen purjehtijaliiton hallituksessa 2008-2009, että vesillä liikkumista opetettiin lapsille vain veneilyseuroissa. Lisäksi meiltä, maailman vesistöisimmästä ja EU:n saaristoisimmasta maasta puuttui lapsia turvalliseen vesillä liikkumiseen ja veneilyyn innostavat lastenkirjat. Niinpä kirjoitin ja julkaisimme Vaahtopäät purjehdusleirillä / Ståhej på sjön -opetuskirjat vuonna 2017 (Bavion Books). Kirjan mainiosta, ilmeikkäästä kuvituksesta vastaa Pekka Rahkonen. Näillä kirjoilla oli kova kysyntä, sillä niitä myytiin jo ennakkoon yli 1500 kpl. 

Vilskettä vesillä -luokkalukukirjahankkeen alku

Seuraavana vuonna 2018, huomattuani kouluilta puuttuvan vesillä liikkumisen opetusmallin ja yhtenevät työvälineet, kannustin veneseuroja lahjoittamaan ostamansa koko 25 kirjan laatikon lähikouluille luokittain luettavaksi oheislukukirjaksi. Arvelin jo silloin kahdenkymmenenviiden lukukirjan opettavan yhdessä alakoulussa vuodessa monta luokallista lapsia ja seuraavien vuosien aikana satoja lapsia. 

Mielekästä opettamista ja innostavaa ilmiö-oppimista

Näin veneseurojen lähellä olevissa alakoulussa ryhdyttiin 3-6 luokkien äidinkielen tunneilla lukemaan kirjoja luokka toisensa perään. Pian luokanopettajat täydensivät opetusta teettämällä oppilaillaan myös erilaisia ryhmätöitä veneilystä. 

Samaan aikaan me kokosimme opetusta tukevia materiaaleja jalostamalla ja viestimällä kolmevuotisesta Vilskettä vesillä -luokkalukukirjahankkeesta toimivaa kokonaisuutta. Alakoululaisten tuli oppia sen avulla mahdollisimman mielekkäällä tavalla monipuoliset, turvallisen vesillä liikkumisen perusteet. 

Veneilystä innostuneet luokanopettajat ryhtyivät käsittelemään aihetta vesiympäristöasioiden yhteydessä ja myös muilla tunneilla. Koulut havaitsivat ilahtuneina täyttävänsä näin Opetussuunnitelmaan (OPS16) jo kirjattuja vesillä liikkumisen ja vesipelastuksen opetusvelvoitteitaan. Osoittautui tärkeäksi sekin, että luokanopettajalla ei tarvinnut välttämättä olla veneilyosaamista lainkaan. Riitti kun luetutti kirjat koko luokalla, tehtiin ryhmätöitä eri aikakauden purjeveneistä, harjoiteltiin veneilysolmuja, piirrettiin purjeveneitä ja laulettiin Vaahtopäiden nuotiolaulua.

Motivaatio aloittaa uusi ulkoliikuntaharrastus

Kun keväällä paikalliset veneseurat sitten kutsuivat lähikoulujensa kirjat lukeneet luokat tutustumaan toimintaansa, he alkoivat saada jollapurjehduksen alkeet teoriassa jo tietäviä lapsia alkeiskursseilleen. Purjehduksesta jotain jo tietäviä on helpompaa opettaa, motivoida oppimaan ja innostaa aloittamaan uuden vesiliikuntaharrastuksen.

Rahoitus hankkeen etenemisen pullonkaula

Pian selvisi, että seuroilla ja peruskouluilla ei ollutkaan varaa hankkia näitä opetusvälineitä kaikkiin paikkakuntansa alakouluihin. Näytti hetken siltä, ettei vesillä liikkumisen perusopetusta aloitettaisi jokaisessa kouluissa vielä vuosiin. Niinpä käännyin yhteiskuntavastuullisten venealan yritysten ja muiden vaikuttavien toimijoiden puoleen. Kun saimme alueen yrityksiä rahoittamaan oppimateriaaleja alakouluille he osoittivat kiitollisuutta päästä vaikuttamaan näin tärkeään asiaan, käynnistää kanssamme vesillä liikkumisen perusopetusta omalla toimipaikkakunnallaan.

Vaikuttavia kumppaneita

Solmimme viestintäyhteistyösopimuksia mm. seuraavien vaikuttajaorganisaatioiden kanssa; Suomen Venealan Keskusliitto Finnboat, Suomen Rehtorit ry, Suomen Luokanopettajat ry, Lukuliike/OPH, Suomen Navigaatioliitto ry ja Saaristoasiain Neuvottelukeskus SANK. Kansanedustaja ja ministeri Sari Multala lähti hankkeemme Lähettilääksi jo heti hankkeen alusta vuonna 2019. 

Opetusvideoita tietokirjan sivuille

ELY-keskus tarjosi v. 2020 hankkeen hallinnointia varten perustetulle yritykselle, Aalloille Finland Oy:lle huomattavan suuruisen Yrityksen perustamistuen. Sillä saimme pohjustettua terveen ja vastuullisen liiketoimintamme alkumetrit sekä rahoitettua mm. ensimmäiseen luokkalukukirjaan liitettävien QR-koodeista avautuvien 26:n opetusvideoideon tuotannon. Niillä yhdistimme muutoin perinteisen tarinallisen Vilskettä vesillä -opetuskirjamme nykylasten mobiiliarkeen.

Kaikki suomeksi ja ruotsiksi

Olen alusta asti pitänyt tärkeänä sitä, että tarjoamme kaiken opetusaineistomme molemmilla kotimaisilla kielillä. Säätiö Brita Maria Renlunds Minne sr, BMR on rahoittanut kirjojemme ruotsinkielen käännöstyötä ja oikolukua. He ovat rahoittaneet oppimateriaalien toimituksen nyt jo 140 ruotsinkieliseen alakouluun. Christel Lommi on toiminut aineistojen huolellisena oikolukijana ja kääntäjänä.

Yhdessä pelaamalla päteväksi veneilijäksi

Koronapandemian aikaansaadessa suomalaisten ryntäyksen vesille huolestuin, kun havaitsin massoina vesille liikkumaan lähteneiden aikuisten veneilyosaamisessa suuria puutteita. Lapsiperheiden veneilyharrastus on on mielekästä silloin, kun se on turvallista koko miehistölle. Se ei saa päättyä vesiliikenneonnettomuuteen, hiipua aikuisten osaamattomuuteen tai lasten uutuudenviehätyksen lopahtamiseen.

Siksi tuotimme v. 2021 ensimmäiset kolme kuudesta, turvallista vesillä liikkumista opettavaa Aalloille-tietopeliä; 1. Aalloille Sanavisan, 2. Aalloille Tietovisan ja pienten lasten Vesiloruja Vattenramsor-kirjalle Aalloille Muistipelin. Veneilijät löysivät nämä kaksikieliset tietopelit ilahduttavan nopeasti viihdykkeekseen satamista ja kirjakaupoista, ja alakoulut ottivat ne mielellään opetuksen tueksi. Näin Aalloille-tietopelit liitettiin Vilskettä vesillä -luokkalukukirjojen kanssa alakouluille toimitettaviin opetusmateriaaleihin, Iloa aalloille -reppuun.

Jo 50 kunnan jokaisessa alakoulussa

Ensin hankkeen rahoitus saatiin kokoon Hangossa ja Inkoossa ja sen jälkeen Raaseporin Kemiönsaaren ja Paraisten alakouluissa. Nyt oppimateriaalit on toimitettu jo yli 250 alakoulun käyttöön, yli 50 kunnan ja kaupungin jokaiseen alakouluun. Haemme opetusmateriaaleille yrityksiä yhteiskuntavastuullisiksi rahoittajiksi kuntien sivistystoimien lisäksi. Toimitamme rahoitetut opetusmateriaalit jokaiseen kouluun tai sivistystoimien kansliaan aina sovitusti, jotta opetus voidaan aloittaa mahdollisimman pian. 

Yhteistyö ja luottamus hankkeen rahoittajien kanssa, on tämän kansanvalistushankkeen onnistumisen elinehto. Hankkeessa mukanaolo tarjoaa sen rahoittajille positiivista julkisuutta vastuullisuudesta osallistua yhteiskuntamme kehittämiseen. Oppimateriaaleja on nyt rahoittanut jo yli 150 yritystä, yhdistystä ja muuta vastuullista toimijaa ympäri Suomea.  

Kolmet oppimateriaalipaketit kouluille

Tavoitteemme on kattaa näillä Vilskettä vesillä 1 -opetusmateriaaleilla mahdollisimman monen kunnan ja kaupungin kaikki alakoulut lukuvuoden 2023-2024 aikana. Purjehdus on yksi vanhimpia ja edelleen suosittu monimuotoinen tapa liikkua vesillä, siksi opetamme sen yleissivistäviä perusteita ensin ja etenemme opetusmateriaaleissamme tässä järjestyksessä.

Ensi lukuvuotena näille alakoululuille on tarjolla Vilskettä vesillä 2. -oppimateriaalit, jotka opettavat turvallista mökkimoottoriveneilyä ja väylillä liikkumista.

Vilskettä vesillä 3. -oppimateriaaleilla lapset tutustutetaan eri vesiliikuntalajeihin ja vesiympäristön suojeluun.

Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa mukaan käynnistämään vesillä liikkumisen perusopetusta ja näin valistamaan Suomeen maailman veneilytaitoisimpia ja vesistövastuullisimpia lapsia!

Voimme vain arvailla, mitä muita liikunta-, liiketoiminta- ja harrastusmahdollisuuksia systemaattinen lasten veneilyosaamisen kasvattaminen ja vesillä liikkumisen innostuksen herättäminen tuo lähivuosina tullessaan. Näitä lapsia voi pelmahtaa kesälomalle jopa 50 000 joka vuosi!

Lissu Suursalmi
Tietokirjailija, CEO
050 563 8372
lissu@aalloille.fi

Aalloille Finland Oy
Myllyharju 14 a, 02400 KIRKKONUMMI
www.aalloille.fi