AALLOILLE FINLAND

Hauskoja tietopelejä ja tarinoita turvalliseen vesillä liikkumiseen

Historia

Veneilyopetus jokaiseen alakouluun vesiympäristöopin tunneille 2022

Mitä mahdollisuuksia tarjoutuu siitä, kun tulevaisuudessa yksi ikäluokka, jopa 50 000 lasta kiinnostuu liikkumaan vesillä joka vuosi? Yhteiskuntavastuullisesti, kuntien ja kaupunkien opetustoimen, seurojen ja yritysten rahoitustuella turvallisen vesillä liikkumisen opetus voidaan vihdoin aloittaa jo kevään 2022 aikana Suomen jokaisessa 1500 alakoulussa. Tähän ovat yhteistyökumppanimme Suomen rehtorit ry ja Suomen luokanopettajat ry sekä mm. Suomen venealan keskusliitto Finnboat jo ilmaisseet halukkuutensa.  

Lähdin kolmen lapseni kanssa Kantvikin purjehtijat ry:n seuratoimintaan ja ohjaajaksi 2002. Näin läheltä eri-ikäisten lasten innostuksen, ilon ja riemun vesilläolosta. Näin kuinka arat rohkaistuvat ja levottomat rauhoittuivat oppiessaan vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja elämänhallinnan taitoja. Ymmärsin, että kaikilla Suomen lapsilla pitäisi olla oikeus oppia liikkumaan vesillä ihan pienestä pitäen. Jokaiselle löytyisi varmasti mielekäs harrastus vesiltä, jos he vain tietäisivät mitä kaikkea kivaa siellä voi tehdä turvallisesti. Se tukisi mökeillä ja lomillaan vesillä liikkuvia, mutta erityisesti veneilevien perheiden elämää ja vesiturvallisuutta.  

Suomen purjehdusliiton hallituksessa 2008-2009 havahduin, että vesillä liikkumista opetettiin lapsille systemaattisesti vain seuroissa. Lisäksi meiltä, maailman vesistöisimmästä ja EU:n saaristoisimmasta maasta puuttui maakrapuja veneilyyn innostavia, mukaansa tempaavia, opettavia lastenkirjoja! Niinpä kirjoitin ja julkaisin v. 2017 tarinan, Vaahtopäät purjehdusleirillä -opetuskirjan, jota myytiin yli 1500 kpl, ennen kuin se tuli painosta. 

Huomattuani kouluilta puuttuvan vesillä liikkumisen opetusmallin ja yhtenevät työvälineet, kannustin seuroja lahjoittamaan kirjalaatikon lähikouluille. Näistä yhteiskuntavastuullisesti alakoululle lahjoitetuista kahdestakymmenestäviidestä lukukirjasta oppisi monta luokallista lapsia seuraavien 5-8 vuoden aikana. 

Näin koulussa ryhdyttiin lukemaan kirjoja luokittain ja tehtiin ryhmätöitä 3. ja 4. luokkien vesiympäristöopin tunneilla. Koulut pääsivät täyttämään OPS16 vesillä liikkumisen opetusvelvoitteitaan. Osoittautui tärkeäksi sekin, että luokanopettajalla ei tarvinnut olla veneilyosaamista lainkaan.  Lisäksi seurat saivat purjehduksen alkeet teoriassa jo tietäviä lapsia alkeiskursseille järjestämästään tilaisuudesta, kun he kutsuivat kirjat lukeneet luokat tutustumaan toimintaansa.

Pian selvisi kuitenkin, että kouluilla ei olekaan varaa hankkia näitä opetusvälineitä itse. Opetusta ei aloitettaisi kaikissa kouluissa vielä vuosiin. Siksi päätin kääntyä yhteiskuntavastuullisten yritysten puoleen niiden, joiden etu on löytää uusia asiakkaita ja huoltaa nykyisiä. Sovimme 2019 valtakunnallisesta yhteistyöstä mm. Finnboatin, Suomen Rehtorit ry, Suomen Luokanopettajat ry, Lukuliike/OPH kanssa. Kansanedustaja Sari Multala lähti innoissaan hankkeemme päälähettilääksi.  Ryhdyimme yhdessä testaamaan ja jalostamaan sekä viestimään kolmevuotisesta Vilskettä vesillä -luokkalukukirjahankkeesta. 

ELY-keskus yhdessä Pro Agrian kanssa tarjosi v. 2020 hankleen hallinnointia varten perustetulle yritykselle, Aalloille Finland Oy:lle huomattavan Yrityksen perustamistuen. Sillä saimme pohjustettua terveen ja vastuullisen liiketoimintamme sekä rahoitettua mm. ensimmäiseen luokkalukukirjaan liitettävien opetusvideoiden tuotannon. Niillä halusimme yhdistää muutoin perinteisen opetuskirjamme nykylasten mobiiliarkeen. Niinpä, lukukirjan uuden painoksen sivuilla on nyt 27 QR-koodista aukeavaa opetusvideota.

Suomenkielisyyden haasteista huolimatta olen alusta asti pitänyt siitä päätöksestäni kiinni, että tarjoamme kaiken opetusaineistomme aina molemmilla kotimaisilla kielillä. Arvostan siksi suuresti, että säätiö Brita Maria Renlunds Minne sr, BMR lähti rahoittamaan kirjojemme ruotsinkielen käännöstyötä ja oikolukua sekä oppimateriaalien toimitukset 90 alakouluun. 

Koronapandemian aikaansaadessa suomalaisten ryntäyksen vesille huolestuin, kun havaitsin innoissaan vesille liikkumaan lähteneiden aikuisten veneilyosaamisessa suuria puutteita. Olen aina pitänyt hyvin tärkeänä sitä, että perheiden veneilyharrastus on ja pysyy kaikille mielekkäänä ja turvallisena. Sen ei myöskään tulisi päättyä vesiliikenneonnettomuuteen, hiipua aikuisten osaamattomuuteen tai lasten uutuudenviehätyksen lopahtamiseen. Siksi tein v. 2021 kolme turvallista vesillä liikkumista opettavaa Aalloille-perhepeliä; Aalloille Sanavisan, Aalloille Tietovisan ja pienten lasten Vesiloruja Vattenramsor-kirjalle Aalloille Muistipelin. Veneilijät löysivät ne ilahduttavan nopeasti viihdykkeekseen satamista ja kirjakaupoista, alakoulutkin ottivat ne mielellään vesillä liikkumisen opetuksen tueksi. 

Näin Aalloille opetusmateriaalit liitettiin Vilskettä vesillä -luokkalukukirjojen kanssa jokaiseen alakouluun toimitettaviin opetusmateriaaleihin. Käynnistimme hankkeen, jollaista ei ole aiemmin Suomessa organisoitu. Haemme uusien, nyt vielä puuttuvien kansalaistaitojen opetusmateriaaleille yhteiskuntavastuulliset rahoittajat ja toimitamme ne jokaiseen kouluun heidän toiveittensa mukaisesti. 

Yhteistyö ja luottamus erityisesti hankkeen rahoittajien kanssa, on tämän kansanvalistushankkeen onnistumisen elinehto. Hankkeessa mukanaolo tarjoaa näkyvyyttä ja positiivista julkisuutta yhteiskuntamme kehittämisestä sekä osoittaa asiakasvastuullisuutta. Oppimateriaaleja on nyt rahoittanut jo yli 80 yritystä ja yhteisöä kymmenille eri paikkakunnille ympäri Suomea.  

Tavoitteemme on kattaa näillä Vilskettä vesillä luokkalukukirjahankkeen ensimmäisillä turvallisen ja monimuotoisen vesillä liikkumisen opetusmateriaaleilla ihan jokaisen yli 300 kunnan ja kaupungin alakoulut tämän vuoden aikana. Ensi talvena alakoululuille onkin sitten lähdössä moottoriveneilyä ja väylillä liikkumista opettavat uuden tuotantomme opetusmateriaalit. Ja viimeisenä hankevuotena tässä kolmen vuoden kansanvalistushankkeessa on tarkoitus keskittyä vesillä liikkumisen monipuolisuuden esittelyyn ja ratkaisukeskeiseen vesiympäristön suojeluun. Mm. tästä syystä Itämeren suojeluorganisaatio Baltic Sea Action Group, BSAG on jo yksi meidän merkittävimmistä pääyhteistyökumppaneistamme. 

Tervetuloa mukaamme valistamaan suomalaisista lapsista maailman veneilytaitoisimpia ja vesistövastuullisimpia. Toivomme, että pian jokaiselle lapselle hankitaan vuosittain myös omat oikeankokoiset pelastusliivit naivan kuin nyt jo pidetään tärkeänä, että lapsille hankitaan pienestä pitäen omat, henkilökohtaiset pyöräilykypärät ja luistimet. 

Voimme vain arvailla, mitä muita liiketoiminta- ja harrastusmahdollisuuksia systemaattinen lasten veneilyosaamisen kasvattaminen ja vesillä liikkumisen innostuksen herättäminen tuokaan lähivuosina tullessaan.

Lissu Suursalmi
Kirjailija, CEO
050 563 8372
lissu(at)aalloille.fi

Aalloille Finland Oy
Myllyharju 14 a, 02400 KIRKKONUMMI
www.aalloille.fi