Hemsida

Vi vill inspirera alla barn till sjöss!

Vi finländare njuter av det underbara vattenmiljö som vi har och spenderar mycket tid vid våra rena vatten. Vi fiskar året om och åker båt flitigt. Vi rör oss mycket kring vattnet i klubbar, ensamma och med våra vänner. Därför är det inte konstigt att också våra barn tycker om att vara till sjöss. 

Det är viktigt att lära barnet röra sig säkert till sjöss, eftersom vattnet naturligt intresserar och tilltalar barnet.

Barnen har rätten till att lära sig om vattenmiljön, bli inspirerad till att vara uppmärksam och bry sig om vattnets status samt motiveras till att utveckla simningskunskaperna. Därför är det viktigt att barnen lär sig grunderna till sjöss redan i tidig ålder. Det är trevligt att åka båt med ett barn som njuter av vattnet och känner sig trygg.

Genom att öka kunskapen, använda flytväst och uppmuntra barnet till att agera säkert, kan vi förebygga olyckor som sker till sjöss.

Ståhej på sjön-läroböckerna lär ut hur man ska röra sig säkert och tryggt på havet med hjälp av en berättelse. Genom att läsa de här böckerna lär barnet sig lätt viktiga saker och blir inspirerad av vattnet. Det är kul att vara väl förberedd till sjöss och då upplever barnet fler framgångar. Kunskap ökar förståelsen. 

Det är lätt att känna igen sig i Våghalsarnas upplevelser och det hjälper barnet att sedan komma ihåg viktiga saker när man själv är ute till sjöss.

Ståhej på sjön böckerna uppmuntrar barnen till att läsa och lära sig tillsammans nya kunskaper. Trevliga läsningsstunder med föräldrarna hjälper barnet att lära sig och förstå. Läsning är en bra hobby, som ger naturlig närhet och växelverkan. Föräldrarna har både rätten samt skyldigheten att inspirera barnen till att läsa och röra på sig. Med hjälp av Ståhej på sjön böckerna motiveras barnet till både och.