Historik

Undervisning i båtliv i alla lågstadier då man behandlar vattenmiljöer 2022

Vilka möjligheter öppnar sig i framtiden, då en åldersgrupp på upp till 50 000 barn varje år blir intresserade av att röra sig på vattnet? På ett socialt ansvarsfullt sätt och med finansieringsstöd från skolor, föreningar och företag i kommuner och städer, kan undervisning i trygg vistelse på vattnet påbörjas redan våren 2022 i alla lågstadieskolor i Finland. Våra samarbetspartner Finlands Rektorer rf och Suomen luokanopettajat ry samt bl.a. Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf har redan uttryckt sin villighet.

Jag och mina tre barn gick med i Kantvikin purjehtijat ry:s föreningsverksamhet, som instruktör år 2002. Jag fick på nära håll se den entusiasm, glädje och lycka som vistelse på vattnet gav barn i olika åldrar. Jag såg hur försiktiga blev modiga och oroliga lugnade ner sig, då de lärde sig ansvarstagande, sociala fördigheter och levnadskunskap. Jag insåg att alla finlänska barn borde ha rätt att lära sig att röra sig på på vattnet redan i tidig ålder. Alla hittar säkert en intressant hobby vid eller på vattnet, bara man vet vad allt roligt man kan göra där på ett tryggt sätt. Det skulle förbättra vattensäkerheten för stugfolk och semesterfirare som rör sig på vattnet och underlätta båtfolkets liv.

Som styrelsemedlem i Finlands seglarförbund 2008 – 2009 märkte jag att endast föreningarna systematiskt erbjöd barn undervisning  i att röra sig på sjön. Dessutom saknade vi, i de tusen sjöarnas land med en av de rikaste skärgårdarna i EU, lärorika barnböcker som inspirerar och fängslar lankrabbor att börja trivas av vistelse på vatten! Så 2017 skrev och publicerade jag en berättelse, Våghalsarna på äventyr, en lärobok som såldes i över 1500 exemplar redan innan den kom ut i tryck.

När jag märkte att skolorna saknade undervisningsmodell med enhetligt material för undervisning i trygg vistelse på vatten, uppmuntrade jag föreningarna att donera en låda böcker till närskolorna. Tack vare dessa 25 böcker, som donerades på socialt ansvarsfullt sätt, skulle många barn i flera klasser under följande 5-8 år få värdefull kunskap.

Således började man läsa böckerna klassvis och eleverna i årskurserna 3 och 4 gjorde grupparbeten på lektionerna beträffande vattenmiljöer. Skolorna kunde uppfylla sin undervisningsskyldighet enligt LP16. Det visade sig också vara viktigt att klassläraren inte behövde ha tidigare kunskaper i ämnet. Klasserna som läst boken inbjöds till segelföreningen och fick bekanta sig med deras verksamhet, och på så sätt fick föreningarna barn som redan kände till grunderna i segling till sina grundkurser.

Det stod dock snart klart att skolorna inte själva hade råd att skaffa dessa läromedel. Undervisningen skulle inte kunna påbörjas i alla skolor ännu på många år. Därför beslöt jag mig för att vända mig till socialt ansvarstagande företag, till sådana i vilkas intresse det ligger att hitta nya kunder ta väl hand om nuvarande. År 2019 kom vi överens om ett riksomfattande samarbete tillsammans med Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, Finlands rektorer rf, Suomen luokanopettajat ry och Läsrörelsen/Utbildningsstyrelsen. Riksdagsledamot Sari Multala accepterade med glädje uppgiften som huvudambassadör för vårt projekt. Tillsammans började vi testa, utveckla och informera om det treåriga klassboksprojektet Ståhej på sjön.

År 2020 beviljade NTM-centralen och Pro Agria ett avsevärt företagsstöd för etablerandet av företaget Aalloille Finland Oy, som grundades för attt förvalta projektet. Det lade grunden för vår sunda och ansvarsfulla verksamhet och finansierade bl.a. produktionen av undervisnigsvideor till den första klassläseboken. Med dem ville vi integrera vår annars traditionella lärobok i den mobila värld dagens barn lever i. Således finns det nu i den nya upplagan 27 instruktionsfilmer som öppnas via QR-koder.

Trots språkutmaningar har jag ända från början hållit fast vid mitt beslut att alltid erbjuda alla våra läromedel på de båda inhemska språken. Jag uppskattar därför högeligen att Stiftelsen Brita Maria Rehnlunds Minne sr, BMR satsade på att finansiera översättning och korrekturläsning av våra böcker till svenska, samt leverans av läromedel till 90 lågstadieskolor.

Coronapandemin fick finländarna att rusa till vattnet, och jag blev orolig när jag märkte stora bristfälligheter i de vuxnas färdigheter i hur man rör sig tryggt på vattnet. Jag har alltid ansett det som mycket viktigt att familjernas båtliv är och förblir meningsfullt och tryggt. Det skall inte heller sluta i en vattenolycka, avta på grund av de vuxnas okunnighet eller för att barnens nyhetens behag har försvunnit. Därför gjorde jag år 2021 tre lärorika Aalloile-familjespel om trygg vistelse på vatten; Aalloille Ordfrågesport, Aalloille Frågesport och ett Aalloille Memoryspel, som baserar sig på barnboken Vesiloruja Vattenramsor. Båtfolket fann dem glädjande snabbt för tidsfördriv i hamnar och bokhandlar. Också många lågstadieskolor tog dem gärna i bruk för att stöda undervisningen i hur man rör sig på vattnet.

På så sätt kombinerades undervisningsmaterialet Aalloille med klassläseböckerna Ståhej på sjön, som levereras till varje lågstadieskola. Vi startade ett projekt som aldrig tidigare har organiserats i Finland. Vi söker socialt ansvarstagande finansiärer för undervisningsmaterial, som ännu fattas, beträffande medborgarfärdigheter och levererar det till varje skola enligt deras önskemål.

Samarbete och förtroende, i synnerhet med projektfinansiärerna, är ytterst betydelsefullt för detta folkbildningsprojekt. Deltagande i projektet ger synlighet och positiv publicitet beträffande utvecklingen av vårt samhälle samt visar kundansvar. Läromaterialet har nu finansierats redan av mer än 80 företag och samfund på ett dussintal olika orter i Finland.

Vår målsättning är att alla lågstadieskolor i precis alla 300 kommuner och städer i och med det här klassläseboksprojektet skall ha till sitt förfogande den första satsen av undervisningsmaterialet för trygg och mångsidig vistelse på vatten ännu detta år. I och med den nya produktionen nästa vinter kommer det nya materialet, som gäller motorbåtsliv och navigering på farleder, att sändas till grundskolorna. Under projektets tredje och sista år kommer fokusen att ligga på mångfalden av vistelse på vatten samt på skyddandet av vattenmiljön med problemlösning i centrum. Det är en av orsakena till att Baltic Sea Action Group, BSAG redan är en av våra viktigasre huvudsamarbetspartner.

Välkommen med i projektet som strävar till att finländska barn blir världens mest sjökunniga barn med ansvar för vattenmiljön. Vi hoppas att alla barn skulle få egna flytvästar i rätt storlek varje år, på samma sätt som det nuförtiden anses viktigt att skaffa barnen bl.a. egna, personliga cykelhjälmar och skridskor redan i tidig ålder. 

Vi kan bara föreställä oss vilka andra affärs- och hobbymöjligheter ett systematiskt arbete för att öka barnens kunnande och intresse för båtliv och annan vistelse på vattnet för med sig under kommande år.

Lissu Suursalmi
Författare, CEO
050 563 8372
lissu(at)aalloille.fi

Aalloille Finland Oy
Kvarnåsen 14 a, 02400 KYRKSLÄTT
www.aalloille.fi