Iloa aalloille!

Tietopelejä ja tarinoita turvalliseen vesillä liikkumiseen
Läromaterialet Ståhej på sjön till alla lågstadieskolor och daghem på Åland

Läromaterialet Ståhej på sjön till alla lågstadieskolor och daghem på Åland

Det nationella klassläseboksprojektet Ståhej på sjön 2022–2024 producerar och organiserar mångsidigt undervisningsmaterial för trygg vistelse på sjön till alla lågstadieskolor. I Finland har varje barn rätt att redan i tidig ålder få lära sig röra sig tryggt på vattnet. 

Ålands landskapsregering beslöt 22.4 2022 att finansiera undervisningsmaterialet av klassläseboksprojekt Ståhej på sjön angående sjösäkerhet till 42 enheter inom barnomsorgen och 20 grundskolor (åk 1–6) på Åland. Den här mycket digra helheten av undervisningsmaterial gör det möjligt att, i enlighet med Ålands egen läroplan (ÅLp21), påbörja undervisningen i trygg och ansvarsfull vistelse på sjön för alla barn under 12 år redan i augusti 2022.

Lågstadieskolorna får förutom klassläseböckerna Våghalsarna på seglingsläger med videofilmer också Glädje på sjön-spelväskor som innehåller flerspråkiga Aalloilleâ -kunskapsspel; Frågesport och Memoryspel, en bok om Vattenramsor, samt maskoten Måsen Medvind och exempel av rep för knopträning. Varje daghem får en bok om Vattenramsor, ett Aalloilleâ Memoryspel och maskoten Måsen Medvind.

  • Barnen på Åland bör få kunskap och möjlighet att utveckla sitt intresse för närmiljön, sin kultur och traditioner som hos oss naturligtvis omfattar hav och båtliv. Det nationella klassläseboksprojektet Ståhej på sjön skapar förutsättningar för att uppfylla vår läroplans målsättningar, motiverar minister Annika Hambrudd landskapsregeringens beslut.

Genom att erbjuda de här nya, enhetliga arbetsverktygen rättvist åt alla professionella inom undervisningen visar Ålands landskapsregering sin uppskattning för deras värdefulla arbete.

  • ”Det första finansieringsbeslutet gällande hela landskapet är en viktig milstolpe för det här betydelsefulla, treåriga folkupplysningsprojektet. Projektets syfte är att stöda barnens läskunnighet och uppfostra de finländska barnen att bli världens sjökunnigaste generation som också värnar om natur och vattenmiljöer”, säger projektets ambassadör riksdagsledamot Sari Multala entusiastiskt.


Pressinfo 30.8.2022 i Mariehamn

Materialet kommer att levereras till Åland i juni 2022. I augusti hålls ett informationstillfälle i Mariehamn riktat till klasslärare och småbarnspedagoger som ska jobba med materialet i daghem och skolor. I det skedet ordnar också Ålands landskapsregering ett pressinfo för media.

Tilläggsuppgifter:
Aalloille Finland Oy                                     Ålands landskapsregering
Lissu Suursalmi                                           Katarina Halme-Wiklund
CEO, tietokirjailija/                                      Specialsakkunnig inom utbildning / Special adviser
facklitteraturförfattare                               Utbildnings- och kulturavdelningen
+358 50 563 8372                                     +358 18 25239
lissu@aalloille.fi                                          katarina.halme-wiklund@regieringen.ax
www.aalloille.fi                                         www.regeringen.ax